6DE LEERJAAR - JUF NELE EN JUF KIMBERLY

Welkom aan al onze websitebezoekers.

Ik ben meester Jacky en blij me op deze manier te kunnen profileren bij "het grote publiek".

Als één van de anciens uit ons, over het algemeen genomen, jong-enthousiast leerkrachtenteam heb ik de verantwoordelijkheid over de laatstejaarsgroep, nl. het 6de leerjaar. Een klas mij op het lijf geschreven omdat het toch een uitdaging is om de kinderen klaar te stomen naar het secundair onderwijs toe.

Voor de rest probeer ik het gelijkheidsprincipe hoog in het vaandel te houden. Dit in een sfeer van vertrouwen en eerlijkheid tegenover elkaar. (lk – ll)

De lessen, doorspekt met de nodige dosis humor, moeten ervoor zorgen dat de kinderen gemotiveerd en met zelfvertrouwen het 6de leerjaar doorlopen.

Wat betreft de doelstellingen omtrent de pedagogisch – didactische principes kan ik verwijzen naar de eindtermen zoals geformuleerd binnen het kader van de leerplannen OVSG.

Ontegensprekelijk biedt dit kader ruimte voor persoonlijke interpretatie, invulling en dito accenten van deze gedefinieerde eindtermen.

Wat volgt is mijn summiere visie,  welke men uiteindelijk kan zien als destillaat van onze algemene schoolvisie.

  • d.m.v. gedifferentieerde oplossingsmethodes (heuristieken, algoritmen) en attitudes ZELFSTANDIG komen tot de meest efficiënte oplossing van aangeboden opdrachten.
  • Het verwerken van de leerstof is enkel een middel om dat doel te bereiken m.a.w. geen kwantiteit maar kwaliteit.
  • Ieder vakonderdeel stelt zijn specifieke eisen om het te implementeren binnen ons verstandelijk referentiekader. Cruciaal bij het optimaal functioneren van dit gegeven zijn: planning, agendagebruik en toepassen van de ontwikkelde leer- en oplossingsmethodes.

Geresumeerd:

Ons onderwijs- en opvoedingstraject moet de leerlingen in staat stellen om vlot de stap te zetten naar het secundair onderwijs en hun kansen  verhogen om met succes een weloverlegde studiekeuze binnen het secundair te vervolledigen.

Stuur een bericht naar juf Kimberly

kimberly@gemeenteschoolkruishoutem.be