4DE LEERJAAR B - JUF SOPHIE

Dag iedereen!

Ik ben meester Tim. Dit is nu mijn zesde jaar als leerkracht en het is super om elke dag met de kinderen te werken. Hier zal je regelmatig foto's vinden over onze uitstappen en wat we allemaal deden in de klas.

In het eerste leerjaar leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen tot twintig. Gelukkig helpen Mol en Beer ons bij het lezen en schrijven. Ze beleven de gekste avonturen en hierdoor leren de kinderen steeds meer woorden en letters kennen.
Voor het rekenen gebruiken we vele materialen: ons nieuwe bord, blokkendozen, meetstands, ... Zo leren de kinderen rekenen en tellen tot twintig, maar leren ze de ook de meter, liter en kilogram kennen.

Je hoort het al, we leren al heel veel in het eerste leerjaar. Gelukkig is er ook nog tijd voor ontspanning. Donderdagnamiddag knutselen, leren we een lied, bewegen we of spelen een toneel. Op vrijdag hebben we hoekenwerk. Hier oefenen we de aangeleerde leerstof verder in op een speelse manier of kunnen de kinderen gewoon eens kind zijn en spelen met elkaar.

Welkom in het eerste leerjaar!!

Groetjes,

Meester Tim

Stuur een bericht naar Meester Tim

tim@gemeenteschoolkruishoutem.be