Inschrijvingen

Hieronder kan u het inschrijvingsbeleid van onze school terugvinden voor schooljaar 2019 - 2020.

INSCHRIJVINGSBELEID 2019 – 2020

Uitgangspunten om het inschrijvingsbeleid uit te bouwen zijn:

1)     Voorrangsregeling voor kinderen van eenzelfde leefentiteit (‘broers & zussen’) en voor kinderen van het personeel

Dat betekent dat we er bewust voor kiezen dat broertjes en zusjes altijd kunnen worden ingeschreven, ook al zou de capaciteit van 24 overschreden worden. We vinden het immers belangrijk dat ouders hun kinderen samen naar school kunnen laten gaan.

2)     In het kader van het optimaliseren van het inschrijvingsproces, worden de resterende vrije plaatsen ingevuld a.d.h.v. een aanmeldingsprocedure. Voor de effectieve toewijzing na aanmelding wordt het criterium ‘domicilieadres van het kind – afstand school’ gehanteerd.

Dit betekent dat we er bewust voor kiezen dat gezinnen die dichter bij de school wonen, meer kansen hebben school te lopen in de gemeenteschool, dan gezinnen die verder af wonen. We hebben immers het geluk dat we in de gemeente nog 5 andere kwaliteitsvolle scholen hebben.

Een aanmeldingsprocedure betekent dat ouders zich in een eerste fase kunnen aanmelden (dit vermijdt dan ook fysieke wachtrijen). Eens de aanmeldingsperiode voorbij, worden de kandidaat-leerlingen geordend op basis van afstand tot de school. Dat betekent dus dat het géén zin heeft om zich als eerste aan te melden aan de school, immers, afstand wordt het enige criterium. Deze aanmeldingsprocedure houdt evenzeer de verplichting in te werken met een dubbele contingentering : we moeten een aantal plaatsen vrijhouden voor indicatorleerlingen.

De huidige relatieve aanwezigheid van indicator vs niet-indicatorleerlingen op onze school bedraag 7-93%. Het lijkt ons billijk & opportuun om deze capaciteit uit te breiden naar 15-85%. Dit betekent op een klascapaciteit van 24 leerlingen, 4 plaatsen voor indicatorleerlingen en 20 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. LET WEL; deze bepaling geldt ENKEL voor de instroomjaren (peuter, 1e kleuter en 1e leerjaar).

 

PLANNING INSCHRIJVINGEN 2018-2019 VOOR SCHOOLJAAR 2019-2020

In concrete betekent dit de volgende timing voor het inschrijven in onze gemeenteschool:

-          Voorrangsgroepen (kinderen van eenzelfde leefentiteit en kinderen van het personeel) schrijven zich in tussen 5/11/2018 en 30/11/2018.
BRIEF: GBS_Kruishoutem_aanmeldingsdossier_inschrijving_broers_en_zusjes.pdf

-          Vanaf maandag 7/1/2019 worden het aantal vrije plaatsen (in beide contingenten) bekend gemaakt via de website van de school. 

 

Situatie 2019-2020

Capaciteit:

Reeds ingeschreven:

Resterende plaatsen:

Geboortejaar 2017

24

 12

12 

Geboortejaar 2016

24

 26

Geboortejaar 2015

24

 29

Geboortejaar 2014

24

 34

totaal

96

 

 

 

 

 

 

1ste leerjaar

24

 23

2de leerjaar

24 + 24

 39

9

3de leerjaar

24

 33

4de leerjaar

24

 26

5de leerjaar

24

 30

6de leerjaar

24 + 24

 44

totaal

192

 

 

-          Van maandag 7/1/2019 t.e.m. vrijdag 1/2/2019 loopt de aanmeldingsperiode voor ouders

-          Op 04/02/2019 wordt een rangschikking opgemaakt van de aangemelde kinderen op basis van het criterium ‘domicilieadres kind – afstand school’

Situatie 2019-2020

Capaciteit:

Reeds ingeschreven:

Resterende plaatsen:

Geboortejaar 2017

24

 20

 4

Geboortejaar 2016

24

 26

 0

Geboortejaar 2015

24

 29

 0

Geboortejaar 2014

24

 34

 0

totaal

96

 

 

 

 

 

 

1ste leerjaar

24

 23

 1

2de leerjaar

24 + 24

 38

 10

3de leerjaar

24

 33

 0

4de leerjaar

24

 26

 0

5de leerjaar

24

 29

 0

6de leerjaar

24 + 24

 44

 4

totaal

192

 

 

-          Vanaf maandag 04/2/2019 t.e.m. vrijdag 08/2/2019 worden ouders die zich aangemeld hebben gecontacteerd

-          Vanaf maandag 11/3/2019 t.e.m. vrijdag 29/3/2019 worden de resterende vrije plaatsen ingevuld door effectieve inschrijving (aanvullen & opvullen contingenten)

Situatie 2019-2020

Capaciteit:

Reeds ingeschreven:

Resterende plaatsen:

Geboortejaar 2017

24

 24

 0

Geboortejaar 2016

24

 26

 0

Geboortejaar 2015

24

 29

 0

Geboortejaar 2014

24

 34

 0

totaal

96

 

 

 

 

 

 

1ste leerjaar

24

 24

 0

2de leerjaar

24 + 24

 39

 9

3de leerjaar

24

 33

 0

4de leerjaar

24

 26

 0

5de leerjaar

24

 29

 0

6de leerjaar

24 + 24

 44

 4

Met vriendelijke groeten,

Peter Berlamont

directie