VRIJE DAGEN

AANVANG SCHOOLJAAR DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2016
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG WOENSDAG 19 OKTOBER 2016
lOKALE VERLOFDAG
MAANDAG 3 OKTOBER 2016
HERFSTVAKANTIE MAANDAG 31 OKTOBER 2016 T.E.M. ZONDAG 6 NOVEMBER 2016
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG MAANDAG 28 NOVEMBER 2016
KERSTVAKANTIE ZATERDAG 24 DECEMBER 2016 T.E.M ZONDAG 8 JANUARI 2017
KROKUSVAKANTIE MAANDAG 27 FEBRUARI 2017 T.E.M. ZONDAG 5 MAART 2017
PAASVAKANTIE MAANDAG 3 APRIL 2017 T.E.M. MAANDAG 17 APRIL 2017
LOKALE VERLOFDAG MAANDAG 15 MEI 2017
O.L.H.-HEMELVAART DONDERDAG 25 MEI 2017 
BRUGDAG VRIJDAG 26 MEI 2017
PINKSTERMAANDAG MAANDAG 5 JUNI 2017
EINDE SCHOOLJAAR VRIJDAG 30 JUNI 2017